Verygos opiumas liaudžiai

Prasidėjus karbauskininkų moralinėms isterijoms atėjo ir negudri propaganda apie alkholio lobistus – jie spardo visas duris, stovi už kiekvieno kampo, slepiasi po visais kilimais, yra visur ir daro viską, kad nugirdytų jūsų vaikus – VAIKUS, KARLAI! JIEMS NĖRA NIEKO ŠVENTO! Aš net neturiu žodžių įvardinti kokio šlykštumo tai yra veidmainystė, nes balivininkai labai ramiai vienijasi […]